Uskontojen yhteistyö Suomessa - USKOT-foorumi ry
Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf

Ajankohtaista

Julkaistu 6.4.2017
Pohjoismaisilla yhteiskunnilla on yhtenäinen näkemys uskonnonvapaus- ja katsomusasioissa. Sananvapauteen kuuluu myös pyrkimys suojella heikkoja. Näin vahvistetaan kaikkien yhtenäisiä  mahdollisuu...
Julkaistu 6.4.2017
De nordiska länderna präglas av en gemensam syn pa  religions- och åskådningsfrihet. Förutom yttrandefriheten hör en strävan till att skydda de svaga och stärka våra samhällen genom att säkra all...
Julkaistu 20.03.2017
Haluamme ilmaista syvän huolemme Unkarin parlamentin päätöksestä sulkea kaikki turvapaikanhakijat säilöönottokeskuksiin ja rajoittaa heidän oikeuttaan henkilökohtaiseen vapauteen. Lakia perustel...
Julkaistu 6.4.2017
Finnish faith leaders and human rights actors are deeply concerned about decisions of the Hungarian Parliament in relation to asylum seekers. According to a joint statement, these decisions are...
Julkaistu 31.10.2016
Julkaistu 2.2.2016
Julkaistu 17.11.2015
Julkaistu 15.12.2014
Kristilliset
Juutalaiset
Muslimit
Kansalliset juhlapäivät